ma 11.7.2022 klo 14.00
Kesto 3 h
 • Puheohjelma
 • Vapaa pääsy
Ruusupuisto, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä

Ihminen ja muut eläimet

Vapaa pääsy

Avaa lähetys erilliseen ikkunaan osallistuaksesi keskusteluun:
https://live.virtualeventstudio.fi/jklkesa22-ihminen-ja-muut-elaimet

 

Suomen tiedeseuran järjestämä symposium osana Jyväskylän Kesää 

Voimmeko ymmärtää muita eläimiä? Miten eläimet ymmärtävät toisiaan? Mitä voimme sanoa eri lajien välisestä kommunikaatiosta? Miten ihminen ja muut lajit vaikuttavat toisiinsa historian valossa ja nykyisissä elinympäristöissä? Mikä on ihmisen asema osana laajempaa elonkirjoa, kun tarkastelemme sitä uuden tutkimustiedon ja ymmärryksen valossa? Käsitys ihmisen ja muiden lajien suhteesta on monin tavoin liikkeessä.

Ihminen ja muut eläimet -keskustelutilaisuudessa kuusi oman alansa eturintaman tutkijaa tarkastelevat ihmisen ja muiden lajien muuttuvia suhteita: eroja, yhtäläisyyksiä, ymmärtämistä ja sen rajoja, vaikutussuhteita ja vastuuta. Näkökulmat edustavat monilajista historiantutkimusta, infektio- ja evoluutioekologiaa, biologista antropologiaa, kulttuurintutkimusta ja filosofiaa. Puheenvuorojen lomassa yleisö voi esittää kysymyksiä.

Ohjelma

Hannu Koskinen, Suomen Tiedeseuran puheenjohtaja, avaa symposiumin

Otto Latva, Turun yliopisto: Monilajinen historiantutkimus murtaa käsityksiä menneisyydestä ja rakentaa tulevaisuutta

Eva R. Kallio, Jyväskylän yliopisto: Puutiaiset ja zoonoositaudit muuttuvassa ympäristössä

Johanna Mappes, Helsingin yliopisto ja Jyväskylän yliopisto: Kuinka eläinten välistä kommunikaatiota voidaan tutkia, kun emme puhu samaa kieltä?

Sonja Koski, Helsingin yliopisto: Lukevatko eläimet muiden mieltä?

Sanna Karkulehto, Jyväskylän yliopisto: Voiko eläintä lukea? Humanistiset tieteet ja inhimillisen ylittävät suhteet

Elisa Aaltola, Turun yliopisto: Ihminen eläimenä ja osana luontoa

Puheenjohtajana toimii Pauline von Bonsdorff, Jyväskylän yliopisto ja Suomen Tiedeseura

 

Tilaisuuteen on vapaa pääsy, ja sitä voi seurata myös Jyväskylän Kesän verkkosivuilla. Linkki päivittyy tälle sivulle ennen tapahtumaa.

 

Tapahtuma on osa IYBSSD20200 – International Year of Basic Sciences for Sustainable Development -teemavuoden ohjelmaa.

 

Puhujat

 

 • Elisa Aaltola

  Elisa Aaltola toimii eläin- ja ympäristöetiikan dosenttina ja tutkijana Turun yliopistossa.  Aaltola on julkaissut eläinkysymyksestä kymmeniä tutkimusartikkeleita ja 11 kirjaa, muun muassa Häpeä ja rakkaus: ihmiseläinluonto (Into 2019) ja Esseitä eläimistä (Into 2022). Vuonna 2021 hänelle myönnettiin Pro Animalia -palkinto elämäntyöstä eläinten hyväksi.

 • Eva R. Kallio

  Dosentti, filosofian tohtori Eva Kallio toimii Jyväskylän yliopiston Bio- ja ympäristötieteiden laitoksella akatemiatutkijana. Kallion tutkimus keskittyy zoonoottisten taudinaiheuttajien kiertokulkuun luonnossa vaikuttaviin tekijöihin ja siihen, kuinka nämä heijastuvat ihmisten tautiriskiin.

 • Sanna Karkulehto

  Sanna Karkulehto työskentelee kirjallisuuden professorina Jyväskylän yliopistossa. Hän on tutkinut viime aikoina muun muassa planetaariseen ja hevosten hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä.

 • Sonja Koski

  Sonja Koski on biologisen antropologian dosentti Helsingin ja Turun yliopistoissa. Hän on aiemmin tutkinut kädellisten sosiaalisia suhteita, käyttäytymistä ja kognitiota. Nykyiset tutkimushankkeet keskittyvät ihmisen ja muunlajisten väliseen suhteeseen.

 • Otto Latva

  Otto Latva on kulttuuriseen eläin- ja kasvitutkimukseen sekä ympäristöhistoriaan erikoistunut historioitsija ja monilajisen historian dosentti. Hän on tutkinut laajasti uudenajan alun sekä 1800- ja 1900-luvun yhteiskuntia ja kulttuuria sekä perehtynyt erityisesti ihmisen ja merellisen elonkirjon jaettuun menneisyyteen.

 • Johanna Mappes

  Johanna Mappes on Helsingin yliopiston ekologian professori ja Suomen akatemian nimittämä akatemiaprofessori. Hänen tutkimusalaansa on eläinten väliset vuorovaikutukset ja signalointi. Hän on tutkinut erityisesti petojen ja saaliseläinten välisiä vuorovaikutuksia sekä seksuaalisignaaleja muuttuvassa ympäristössä.

 • Pauline von Bonsdorff

  Paneelin puheenjohtaja Pauline von Bonsdorff on Jyväskylän yliopiston taidekasvatuksen professori. Hän on tutkinut muun muassa ympäristöestetiikkaa, luonnon ja kulttuurin suhdetta, mielikuvitusta (myös osana eläinten ymmärtämisestä) sekä esteettistä toimijuutta ja kommunikaatiota.