6.6.2022

Jyväskylän Kesän puheohjelmassa keskustellaan ekokriisistä, hyvinvoinnista ja lajienvälisistä suhteista

Voisiko luonnontuhonta olla rangaistava rikos? Miten Suomi on varautunut sotien, ilmastonmuutoksen tai luontokadon aiheuttamiin globaaleihin muuttoliikkeisiin? Voiko ihminen ymmärtää muita eläimiä? Esimerkiksi näistä kysymyksistä keskustellaan Jyväskylän Kesän puheohjelmassa.

Jyväskylän Kesän puheohjelmassa käsitellään ympäristöön ja hyvinvointiin liittyviä teemoja koko festivaaliviikon ajan 6.–12.7. Festivaaliviikon aikana syvennytään yhteiskunnan kestävyysmuutokseen, muuttoliikkeisiin, luonnontuhonnan kriminalisointiin sekä siihen, millä tavoin taide ja tiede voivat yhdessä olla ratkaisemassa ympäristöongelmia. Lisäksi syvennytään hyvinvointiin ja liikkeeseen lapsuudessa ja vanhuudessa. Tarkastelussa on myös ihmisen suhde muihin lajeihin.

Vieraiksi keskusteluihin saapuu vaikuttava joukko tutkijoita, päättäjiä, taiteilijoita ja muita asiantuntijoita. Puheohjelman toteuttavat Jyväskylän Kesän kanssa Jyväskylän yliopiston resurssiviisausyhteisö JYU.WISDOM ja hyvinvoinnin tutkimuksen yhteisö JYU.WELL.

Miten ekokriisi ratkaistaan?

Mitä jos luonnon mielivaltaiset, tietoiset tuhoajat voitaisiin tuomita kansainvälisessä rikostuomioistuimessa? Tämä saattaa olla tulevaisuudessa todellisuutta. Stop Ecocide International -liike ajaa luonnontuhonnan kriminalisointia ja lisäämistä kansainvälisen tuomioistuimen rikoslakeihin kansanmurhan, sotarikosten ja rikosten ihmisyyttä rinnalle. Luonnontuhonta rikokseksi -paneelin vieraiden joukossa on suurlähettiläs Mikko Pyhälä, joka edistää liikkeen tavoitteita Suomessa.

Päijänne Foorumissa keskustellaan siitä, millä tavoin Päijänteen alueelle valmisteilla oleva Unescon biosfäärialuetoiminta voisi edistää kestävyystavoitteiden saavuttamista koko yhteiskunnan tasolla. Biosfäärialueet ovat kestävän kehityksen malli- ja oppimisalueita, joita on ympäri maailman yhteensä 131 maassa. Valmisteilla oleva Päijänteen biosfäärialue olisi Suomen kolmas biosfääriverkostoon kuuluva alue. Päijänne Foorumin vieraksi saapuvat ministeri Maria Ohisalo sekä Unescon Man and Biosphere -ohjelman Meriem Bouamrane.

Ihmisiä pakottavat joka hetki liikkeelle erilaiset kriisit, kuten sodat, ilmastonmuutos ja luontokato. Kriisit, muuttoliikkeet ja rajat -paneelissa syvennytään monimutkaisiin syihin muuttoliikkeiden takana. Lisäksi panelistit käsittelevät valta-asetelmia ja rajojen politiikkaa, jotka liittyvät muuttoliikkeiden hallintaan. Keskustelussa kuullaan myös kokemuksia pakomatkoista ja rajojen ylittämisestä Eurooppaan. Keskustelussa ovat mukana maahanmuuttojohtaja Sanna Sutter sisäministeriön maahanmuutto-osaston ohjaus- ja kehittämisyksiköstä, uskontotieteen dosentti Marja Tiilikainen, joka toimii vastaavana tutkijana Siirtolaisuusinstituutissa sekä Emmanuel Sibomana, toiminnanjohtaja ja vaikuttamisen ja osallisuuden asiantuntija Paremmin Yhdessä ry:ltä, jossa edistetään maahanmuuttajien kotoutumista ja yhteiskunnan vastaanottavaisuutta.

Onko planeettaamme uhkaava ekokriisi mahdollista ratkaista? Ratkaisuun tarvitaan paitsi aihetta koskevan tiedon levittämistä, myös tunteiden herättämistä. Tätä työtä voidaan tehdä taiteen, tieteen ja niiden yhdistelmien keinoin. Kirjailijat ekokriisin äärellä -keskustelutilaisuudessa Finlandia-palkittu, romaaniensa luontokuvauksesta tunnettu kirjailija Anni Kytömäki sekä luonnon monimuotoisuutta ja luonnonsuojelua tietokirjoissaan käsitellyt Juha Kauppinen.

 

Millaista on liike lapsuudessa ja vanhuudessa?

Mielekästä liikettä vanhana? -paneelissa pohditaan, mitä on vanhuuden mielekäs liike sekä keskustellaan siitä, millaisia vaikutuksia koronavuosilla liikkumis- ja kokoontumisrajoituksineen oli iäkkäiden hyvinvointiin ja toimintakykyyn. Keskustelemassa ovat elinkaaripsykologian dosentti Katja Kokko, joka toimii Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa Gerontologian tutkimuskeskuksen tutkimusjohtajana, sekä Tampereen yliopiston gerontologian apulaisprofessori, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkija sekä Muistiliiton puheenjohtaja Jenni Kulmala.

Mikä liikuttaa ja leikittää perheitä? -paneelissa taas keskustellaan siitä, mikä on leikin rooli lapsiperheiden arjessa. Leikittäviin ja liikuttaviin teemoihin pureudutaan sekä tutkijoiden että liikunnanohjaajien ja varhaiskasvatuksen alalla työskentelevien kanssa. Keskustelun alustajana toimii MLL:n Leikkipäivä-ohjelman koordinaattori, leikin tutkija Katriina Heljakka.

Voimmeko ymmärtää muita eläimiä? 

Suomen tiedeseuran järjestämän Ihminen ja muut eläimet -symposiumin aiheena on ihmisen suhde muihin lajeihin. Voimmeko ymmärtää muita eläimiä? Entä miten eläimet ymmärtävät toisiaan? Miten ihminen ja muut lajit ovat vaikuttaneet toisiinsa läpi historian?

Lajienvälisiä suhteita pohditaan tilaisuudessa monitieteisesti, kuuden oman alansa huippututkijan voimin. Vieraiksi saapuvat eläin- ja ympäristöetiikan dosentti Elisa Aaltola, Helsingin yliopiston ekologian professori ja Suomen akatemian nimittämä akatemiaprofessori Johanna Mappes sekä biologisen antropologian dosentti Sonja Koski.

 

Niittytalkoissa lapioidaan monimuotoisuuden eteen

Monimuotoisuutta pääsee edistämään hyvin konkreettisella tavalla puheohjelman oheisohjelmassa. Niittytalkoissa nimittäin lapioidaan yliopiston kampusalueella nurmipläntistä luonnonniitty, jolla kimalaiset, perhoset ja muut pölyttäjät viihtyvät.

Puheohjelma järjestetään Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto-rakennuksen aulassa (lukuunottamatta avajaisseminaaria). Kaikkiin tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Puheohjelmaa voi seurata myös etänä: kaikki keskustelut striimataan suorana Jyväskylän Kesän verkkosivuille.

Jyväskylän Kesän puheohjelma 2022

Avajaisseminaari: Pallo hallussa, kaupunginjohtajat? 

Ke 6.7. klo 14 Jyväskylän yliopiston päärakennuksen juhlasalissa
Kaupunginjohtajia haastamassa Kaarina Hazard ja Juho Romakkaniemi. Keskustelua tuomaroi kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari. Seminaarin järjestävät Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän yliopisto ja Keskisuomalainen Oyj.

Mielekästä liikettä vanhana?
To 7.7. klo 14.00
Panelisteina Katja Kokko, Teppo Kröger, Sira Karvinen, Jenni Kulmala ja Marja Vaarama. Puheenjohtajana Sakari Taipale.

Päijänne Foorumi: Kohti reilua ja osallistavaa kestävyysmurrosta
Pe 8.7. klo 10.00
Alustuspuheenvuorot: Meriem Bouamrane ja Hannu L. T. Heikkinen. Panelisteina Maria Ohisalo, Susanne Rasmus ja Emilia Asikainen. Puheenjohtajana Viivi Kuusiaho.

Kirjailijat ekokriisin äärellä
Pe 8.7. klo 14.00
Keskustelemassa Juha Kauppinen ja Anni Kytömäki. Keskustelua isännöi Panu Halme.

Nurmikosta niityksi -talkoot
La 9.7. ja su 10.7. klo 11–15
Seminaarinmäki, G-rakennus

Luonnontuhonta rikokseksi
La 9.7. klo 12.00
Panelisteina Mikko Pyhälä ja Alli Pylkkö. Alustajana Janne Kotiaho, puheenjohtajana Silja Tuunanen.

Kriisit, muuttoliikkeet ja rajat
Su 10.7. klo 12.00
Panelisteina Tomi Martikainen, Sari Pöyhönen, Marja Tiilikainen, Sanna Sutter ja Emmanuel Sibomana. Puheenjohtajana Päivi Pirkkalainen.

Ihminen ja muut eläimet 
Ma 11.7. klo 14.00
Symposiumin järjestää Suomen tiedeseura. Vieraina Elisa Aaltola, Eva R. Kallio, Sanna Karkulehto, Sonja Koski, Otto Latva ja Johanna Mappes. Puheenjohtajana Pauline von Bonsdorff.

Mikä liikuttaa ja leikittää perheitä?
Ti 12.7. klo 14.00
Panelisteina Marianna Räsänen, Otto Virkkula, Antti Malinen, Katriina Heljakka ja Mikko ”Hattu” Kervinen. Puheenjohtajana Arja Sääkslahti.

Lue lisää puheohjelman teemoista: