Valokuvia / Press photos

Tästä löytyvät Jyväskylän Kesän painokelpoiset kuvat.  Kuvat JULKAISUVAPAITA LEHDISTÖLLE ja BLOGGAREILLE  festivaalia koskevissa julkaisuissa. Kuvaajan nimi tulee mainita käytön yhteydessä, jos kyse 1-palstaista kuvaa isommasta julkaisusta.

Muistathan että kuvaajan nimi on aina mainittava silloin kun se on ilmoitettu. Esitysten kuvaaminen on sallittu vain Kesän omille kuvaajille, ellei toisin ole erikseen sovittu.

Festivaaliviikolla Kesän omat kuvaajat toimittavat päivittäin nettisivuille lisää tuoreita kuvia.

Autotalo Laakkonen